Optieconstructie

Optiestrategie op PostNL, degelijk en lekker Nederlands.

postnl

Mooie optie combinatie gepuzzeld door vaste volger.


Optiestrategie op PostNL, degelijk en lekker Nederlands.

Post NL
Koop 100 aandelen a € 3,08
Schrijf put 3,00 dec 19 a € 0,60
Schrijf call 3,50 dec 19 a € 0,25
De netto aankoopwaarde van de 100 aandelen is € 3,08 -/- € 0,60 -/- € 0,25 = € 2,23 per stuk (€ 223 totaal). Dit betreft de aandelenkoers minus de ontvangen premies op de geschreven opties.
Het voorgestelde slot dividend over 2017 (vastgesteld in april) is € 0,17 per aandeel. Stel dat je in 2019 (over 2018) nog eens een totaal dividend van € 0,20 per aandeel ontvangt, dan maakt dat een totaal dividend, tijdens de looptijd van deze constructie van € 0,37 per aandeel. Hiermee zou de netto aankoopwaarde komen op € 1,86 per aandeel.
Wat betekent deze constructie nou werkelijk in de praktijk, de scenario’s welke kunnen voorkomen op een rij.
Scenario 1
De koers van PostNL, op de 3e vrijdag van december 2019, is lager dan € 3,00. Dan zijn we verplicht om 100 aandelen bij te kopen a € 3,00 per stuk, naast de reeds gekochte aandelen a € 2,23 netto. Daarnaast hebben we mooi de dividenden over 100 aandelen ontvangen (€ 0,37 per aandeel).
Scenario 2
De koers van PostNL, op de 3e vrijdag van december 2019, is hoger dan € 3,00 maar lager dan € 3,50.
We houden de aangekochte 100 aandelen en tikken alle ontvangen optiepremies definitief binnen. Per saldo zijn de 100 aandelen gekocht op € 2.23 en hebben we de dividenden ontvangen (€ 0,37 per aandeel).
Scenario 3
De koers van PostNL, op de 3e vrijdag van december 2019, is hoger dan € 3,50. We tikken alle premies binnen (en hebben tevens € 0,37 dividend per aandeel ontvangen), echter zijn we wel verplicht onze 100 aandelen a € 3,50 te leveren.
Mooie winsten en tijd om dit scenario opnieuw op te zetten.
privecursus beleggen